אקריל לקירות אקוסטיים - PLEXIGLAS SOUNDSTOP

לוחות בעלי בידוד אקוסטי גבוה לשימוש בכבישים.
שימושים עיקריים:

מניעת רעש ללא הסתרת הנוף.

עובי:

12-25 מ"מ

מפחית רעש עד 33DB (דציבל)

אורך:

עד כ-8000 מ"מ